Terms & Policy

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van Motorcentrum Emmeloord te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een gebruiksvergunning en geen titelverwisseling, en onder deze vergunning mag u niet

de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
proberen enig product of materiaal op de site van Motorcentrum Emmeloord te decompileren of te reconstrueren
copyright of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
de materialen aan iemand anders over te dragen of zelfs te “spiegelen” op een andere server.
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd indien u één van deze beperkingen negeert en kan door Motorcentrum Emmeloord worden beëindigd wanneer zij dit nodig acht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de site van Motorcentrum Emmeloord worden aangeboden “zoals ze zijn”. Motorcentrum Emmeloord geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van en doet afstand van iedere andere garantie, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicencieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Motorcentrum Emmeloord geen garantie en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten, of de onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen in verband met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website.

4. Beperkingen

Motorcentrum Emmeloord of haar toeleveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van het verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de internetsite van Motorcentrum Emmeloord, ongeacht de mogelijkheid dat Motorcentrum Emmeloord of een door Motorcentrum Emmeloord erkend vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van een dergelijke schade. Aangezien enkele rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties of beperkingen van de verplichting voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kan het zijn dat deze beperkingen voor u geen verschil maken.

5. Wijzigingen en Errata

Het materiaal op de site van Motorcentrum Emmeloord kan typografische of fotografische fouten bevatten. Motorcentrum Emmeloord garandeert niet dat de materialen op haar site juist, voltooid of actueel zijn. Motorcentrum Emmeloord kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen aan de materialen die op haar site staan. Motorcentrum Emmeloord spant zich ook in dat geval niet in om de materialen bij te werken.

6. Links

Motorcentrum Emmeloord heeft het merendeel van de websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Motorcentrum Emmeloord van de betreffende site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is voor eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Motorcentrum Emmeloord kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website zonder aankondiging actualiseren. Door gebruik te maken van deze site verklaart u zich akkoord met de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke zaak die te maken heeft met Motorcentrum Emmeloord’s site moet worden beheerd door de wetten van het land van USA Motorcentrum Emmeloord State zonder respect voor de omgang met wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo hebben wij dit Beleid met het einddoel opgebouwd u moet zien hoe wij verzamelen, gebruiken, verstrekken en openbaren en gebruik van individuele gegevens maken. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

  • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld identificeren.
  • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
  • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan deze redenen te voldoen.
  • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of toestemming van de betrokkene.
  • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarvoor ze wordt gebruikt, en, in de mate dat dit essentieel is voor die redenen, nauwkeurig, afgewerkt en bijgewerkt zijn.
  • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
  • Wij zullen onze klanten onmiddellijk toegang verschaffen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en gehandhaafd blijft.

Share and Enjoy !

Shares
Terug naar boven